Hỏi & Đáp


Thứ năm, 14/09/2017 - 04:05 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Tôi được biết theo thông tư mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) thì trong năm 2017 những giáo viên tiểu học sẽ phải dạy 23 tiết/tuần, riêng giáo viên chủ nhiệm sẽ được giảm ba tiết/tuần. Xin hỏi Thời Nay thông tin này có chính xác không? (Lê Thị Thu, Định Hóa, Thái Nguyên).

Thời Nay:

Tại khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21-10-2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) - có nêu: Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết;

Theo khoản 1 Điều 8 Quy định trên thì giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm ba tiết/tuần, ở cấp THCS và cấp THPT được giảm bốn tiết/tuần.

Ngày 9-6-2017, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21-10-2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT”. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2017. Tuy nhiên, Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT không sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 8 của Thông tư số: 28 /2009/TT-BGDĐT. Do đó, các điều, khoản này vẫn có hiệu lực và được áp dụng.

Như vậy, với quy định nêu trên thì giáo viên tiểu học và được phân công làm chủ nhiệm lớp sẽ được giảm ba tiết/tuần, tức là sẽ phải dạy 20 tiết/tuần. Trường hợp giáo viên tiểu học không làm công tác chủ nhiệm thì vẫn phải dạy đủ 23 tiết/tuần theo quy định nêu trên.