Tăng cường kỷ luật ngân sách

THU THỦY

Thứ năm, 12/07/2018 - 04:33 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Các địa phương chú ý rà soát khả năng giải ngân của các dự án để chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn. Ảnh: LAM ANH

Kinh tế sáu tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục cải thiện, nhưng tiềm ẩn nhiều thách thức, khó khăn như: sức ép lạm phát tăng; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công (ĐTC), đổi mới khu vực sự nghiệp công còn chậm. Hơn thế, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy mới ở giai đoạn chuẩn bị thực hiện, giải ngân vốn ĐTC chậm… cũng tác động không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) sáu tháng đầu năm 2018 ước đạt 49,4% dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, các khoản thu nội địa trừ đất, cổ phần hóa, cổ tức, lợi nhuận để lại, xổ số kiến thiết… đạt 46,6% dự toán, tăng 13%, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và CPI. Thu NST.Ư ước đạt 46,2%, cao hơn cùng kỳ năm 2017. Thu NS địa phương (ĐP) đạt 54% dự toán, có 43/63 ĐP thu nội địa đạt hơn 50% dự toán, nhưng vẫn còn một số ĐP thu thấp hơn dự toán… Thu từ ba khu vực kinh tế dù tăng so cùng kỳ, nhưng đạt thấp so dự toán.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định, các khoản thu sáu tháng đầu năm là tích cực, nhưng các khoản thu từ sản xuất, kinh doanh còn thấp. Do vậy, trong sáu tháng cuối năm lãnh đạo các ĐP cần tiếp tục chỉ đạo sát sao, thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thu phù hợp thực tế ĐP, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NS năm 2018.

Cũng trong sáu tháng, thực hiện giải ngân vốn ước đạt 32,5% dự toán; trong đó 35 bộ, ngành và sáu ĐP có tiến độ giải ngân thấp hơn 25%. Trước tình hình này, Bộ trưởng Tài chính đề nghị các bộ, ngành, ĐP tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong xây dựng cơ bản để thúc đẩy giải ngân theo kế hoạch năm 2018, đặc biệt chú ý rà soát khả năng giải ngân của các dự án để chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, năm 2018 là năm thứ hai thực hiện các quy định của Luật NSNN, việc chuyển nguồn chi thường xuyên chỉ cho phép đối với một số khoản chi nhất định, còn lại cơ bản đến hết niên độ NS mà không chi hết thì sẽ hủy bỏ dự toán, kể cả các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu. Các bộ, ngành, ĐP cần quán triệt chỉ đạo để triển khai giải ngân đúng dự toán, đúng chế độ quy định. ĐP cần phấn đấu thu đạt và vượt dự toán để có thêm nguồn chi tiêu, trường hợp nguồn thu dự kiến giảm so dự toán thì phải chủ động giữ lại 50% dự phòng NSĐP nhằm bảo đảm cân đối NSĐP, cân đối các nguồn lực tại chỗ để chủ động bù đắp số giảm thu NSĐP. Sau khi sử dụng các nguồn dự phòng, dự trữ mà vẫn không đủ bù đắp giảm thu thì phải chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi; trong đó cần chủ động cơ cấu lại chi đầu tư phát triển của ĐP. Về kỷ luật NSNN, ở nhiều nơi, nhiều chỗ thực hiện chưa nghiêm túc. Vẫn còn tình trạng chi sai quy định, vượt tiêu chuẩn định mức, dự toán; nhiều công trình đội vốn cao, giải ngân vốn vay nước ngoài vượt kế hoạch, nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn, thất thoát lãng phí còn xảy ra ở nhiều công trình. Thời gian tới, ngành tài chính sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm đúng chế độ chính sách trong phạm vi dự toán được giao.

Nhận định về tình hình thu NS thời gian qua, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, nếu so dự toán, mức thu NS như trên là chưa cao. Tuy nhiên, những tháng đầu năm, thu NS cũng đã góp phần bảo đảm chi cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, chi cho an sinh xã hội. Từ nay tới cuối năm, bằng mọi nỗ lực, ngành tài chính phải hoàn thành chỉ tiêu, cố gắng bảo đảm nguồn thu, ít nhất so dự toán nếu không sẽ không đáp ứng nguồn chi dẫn đến bội chi tăng cao. Trong cơ cấu chi, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn, vì vậy ngành tài chính phải đẩy mạnh cơ cấu lại chi NSNN, hướng tới hiệu quả, bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, việc chi tiêu NS tiết kiệm, hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu khi các nguồn thu dần hẹp lại; giảm chi thường xuyên, điều hành chặt chẽ, chi trong phạm vi dự toán.

Cùng quan điểm này, TS Nguyễn Đức Độ cho rằng, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp để tăng thu NSNN như: thuế, cổ phần hóa... thì thời gian tới cần phải giảm chi thường xuyên và thực hiện sắp xếp bộ máy kết hợp tinh giản biên chế. Thực hiện tốt điều này mới có thể ổn định được nguồn thu NSNN trong trung và dài hạn.

Liên quan việc thực hiện sắp xếp bộ máy kết hợp tinh giản biên chế theo Nghị quyết 19 của Hội nghị T.Ư 6, Bộ Tài chính đang triển khai việc sắp xếp các đầu mối Kho bạc Nhà nước, chi cục thuế nhằm giảm đầu mối mà vẫn nâng cao hiệu quả hoạt động. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cam kết, từ nay đến năm 2020, sẽ giảm khoảng 50% số chi cục thuế trên tổng số 711 chi cục hiện nay. Trong quá trình này, đề nghị các ĐP phối hợp, ủng hộ Bộ Tài chính để sắp xếp lại các cơ quan tài chính trên địa bàn bảo đảm đúng lộ trình, ổn định hoạt động, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm NSĐP. Cùng với việc tinh gọn bộ máy, cải cách và hiện đại hóa ngành, quản lý biên chế và tinh gọn đội ngũ công chức của Bộ Tài chính cũng được rà soát và thực hiện đồng bộ. Để bảo đảm đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao so năm 2015, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm theo chỉ tiêu được giao là 3.491 biên chế (tương đương 4,7%) trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay. Đối với những công chức dôi dư do sắp xếp bộ máy, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành, nhưng còn hạn chế năng lực, Bộ Tài chính thực hiện rà soát để thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với khoảng 600 trường hợp, đạt xấp xỉ 112% so kế hoạch đề ra tính đến hết năm 2018.