Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

NGUYỄN HÙNG (THỰC HIỆN)

Thứ hai, 12/02/2018 - 10:22 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Năm 2018, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức cả từ môi trường quốc tế và nội tại của nền kinh tế. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước (NSNN). Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên là giải pháp cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ được cho là rất nặng nề của ngành tài chính trong năm 2018 mà Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đưa ra trong buổi trao đổi ý kiến với phóng viên Thời Nay.

Phóng viên (PV): Năm 2017 được đánh giá là năm không dễ dàng với công tác điều hành NSNN, Bộ trưởng nhận xét gì về kết quả đạt được và những điểm chưa làm được trong năm qua?

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng (ĐTD): Năm 2017, công tác điều hành NSNN gặp không ít khó khăn, đáng chú ý là những tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng chậm, ảnh hưởng đến nguồn thu, tiến độ giao kế hoạch vốn đầu tư chậm, kéo theo việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn của các chủ đầu tư bị ảnh hưởng. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những tháng cuối năm tiến độ giải ngân vốn đầu tư của các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương đã chuyển biến tích cực, nhiệm vụ thu, chi NSNN đã về đích thắng lợi. Thứ nhất, tổng thu cân đối NSNN tính đến cuối năm 2017 ước đạt 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 5,9% so dự toán, cao hơn số đã báo cáo Quốc hội (QH); đây là kết quả rất tích cực. Thứ hai, áp lực nợ công đã giảm lớn. Đến ngày 31-12-2017, nợ công ở mức 61,3% GDP trong phạm vi cho phép và cơ cấu nợ Chính phủ chuyển biến rất tích cực. Thứ ba, lần đầu trong 10 năm chỉ tiêu bội chi NSNN được bảo đảm trong phạm vi dự toán QH giao, giảm khoảng 4.000 tỷ đồng so dự toán.

PV: Bộ Tài chính sẽ ưu tiên giải quyết những vấn đề gì trong năm 2018, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng ĐTD: Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; năm đầu tiên thực hiện kế hoạch tài chính trung hạn 2018 - 2020 nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính phủ tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế gắn đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhiệm vụ của năm 2018 và các năm còn lại của kế hoạch 2016 - 2020 của ngành tài chính rất nặng nề. Với tinh thần phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2018, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, phấn đấu thu NSNN cả năm vượt khoảng 3% dự toán, giữ bội chi NSNN ở mức không quá 3,7% GDP, tăng cường kỷ luật - kỷ cương tài chính, quản lý nợ công an toàn, bền vững. Để đạt được các mục tiêu này, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung: về thu NSNN, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng làm nền tảng tăng thu nội địa. Đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận trong xã hội về việc hoàn thiện chính sách thu, cơ cấu lại thu NSNN, bảo đảm hiệu quả bền vững theo các mục tiêu đề ra. Về chi NSNN, khẩn trương phân bổ ngay và hết dự toán 2018 được giao từ đầu năm theo đúng thứ tự ưu tiên, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý NSNN. Tiết kiệm các khoản chi thường xuyên gắn với việc thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thứ ba, về cân đối NS và vay nợ công, sẽ thực hiện chi tiêu trong khả năng cân đối của NSNN và dự toán được giao. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay, tạo chuyển biến căn bản trong quản lý và sử dụng nợ công.

Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ quản lý chi NS chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.

PV: Trong điều kiện các nguồn thu NSNN khó khăn hơn trước, các biện pháp giảm chi sẽ tiếp tục được thực hiện như thế nào trong năm 2018, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng ĐTD: Bước sang năm 2018, năm bản lề của kế hoạch tài chính - NS 5 năm 2016-2020, dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức cả từ môi trường quốc tế và nội tại nền kinh tế. Trên tinh thần chủ đề điều hành năm 2018 của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Báo cáo “Đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018” đã đề ra chín nhóm giải pháp với 29 giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ tài chính - NS năm 2018. Ngành tài chính sẽ tập trung vào một số giải pháp chính sau: điều hành chính sách tài khóa thận trọng, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quyết liệt công tác thu NS; quản lý chi NS chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, KBNN, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp (DN), khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường quản lý tài chính DN, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa (CPH) DNNN theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII). Tập trung triển khai sắp xếp DNNN giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh CPH và thoái vốn nhà nước tại DN không thuộc diện nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần nắm giữ cổ phần chi phối; hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bốn là, tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ đọng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu NSNN, góp phần hình thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 do QH, Chính phủ giao.

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!