Sinh tồn trong phân khúc hẹp

Đối với những dự án khởi nghiệp (startup) liên quan kinh doanh ăn uống, thương mại điện tử, dịch vụ… điểm dễ thấy nhất chính là khả năng tiếp cận phân khúc khách hàng rộng, có điều kiện thu hồi dòng tiền liên tục, vì vậy có thể giảm thiểu những rủi ro về chi phí, đầu tư. Dù vậy, vẫn có những startup sẵn sàng chọn những phân khúc rất hẹp để tồn tại và phát triển mà theo quan điểm của những người sáng lập thì đây mới là bản chất tận cùng của startup nghĩa là sáng tạo, chờ đợi và chấp nhận rủi ro.