Một số chương trình phát sóng ngày 7-11

Thứ Tư, 07/11/2018, 03:17:12

06:30 Thời sự / 07:15 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Nói đi đôi với làm - Cách nêu gương thiết thực ở Hà Giang / 09:15 Ðiểm đến: Khám phá khu du lịch sinh thái hồ Yên Trung / 11:30 Thời sự

13:15 Thắp sáng niềm tin: Tích cực xã hội hóa công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật

15:00 Tạp chí đối ngoại

16:05 Ðiểm tựa tương lai: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán thẻ bảo hiểm y tế

18:30 Thời sự

20:20 Chuyện ở cơ sở: Những "cánh chim không mỏi" ở Ða Krông

20:30 Phụ nữ Việt

20:45 Vấn đề và sự kiện

22:00 Thời sự

22:15 Tạp chí lao động và xã hội: Hiệu quả trong công tác hỗ trợ việc làm cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lạng Sơn