Một số chương trình phát sóng ngày 3-10

Thứ Tư, 03/10/2018, 02:52:49

06:30 Thời sự / 07:15 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở - Kinh nghiệm của Hưng Yên / 09:15 Ðiểm đến: Khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa lúa chín / 11:30 Thời sự

15:00 Tạp chí đối ngoại

18:00 Thương trường và Pháp luật: Dân trắng tay do vỡ quỹ tín dụng - Cần chính sách đảm bảo an toàn cho tiền gửi của người dân

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Kinh tế và dự báo: Ðể cuộc thi bình chọn Doanh nghiệp, doanh nhân TP Hồ Chí Minh tiêu biểu mang lại giá trị thực

20:30 Phụ nữ Việt: Người mẹ ở làng trẻ SOS

20:45 Bình luận - Phê phán:

22:00 Thời sự