Xử lý nghiêm sai phạm tại Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên

Thứ Tư, 13/06/2018, 21:41:00

Thời gian qua, Báo Nhân Dân nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh về những sai phạm của ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên). Đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm của một số cán bộ, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên.

Xử lý nghiêm sai phạm tại Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên

Dự án kè chống sạt lở đê Sông Công đoạn từ K4+800 đến K5+000 thi công “nhầm” vào vị trí đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác cát, sỏi.

Ông Nguyễn Trường Thành, nguyên Phó Chi cục trưởng Thủy lợi (CCTL) Thái Nguyên đã có nhiều đơn thư gửi các cơ quan chức năng khiếu nại, tố cáo những sai phạm của ông Nguyễn Thành Nam. Ông Nguyễn Thành Nam là Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Thủy lợi Thái Nguyên (nhiệm kỳ 2015-2017), có một số sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Như dự án lắp đặt trạm biến áp và hệ thống điện phòng, chống lụt, bão đã không tuân thủ Luật Đấu thầu; vi phạm điều 58, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và vi phạm quản lý kinh tế. Thanh toán khối lượng 30% giá trị hợp đồng cho nhà thầu không thi công, vi phạm hợp đồng nguyên tắc ngày 27-6-2016 được ký giữa Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên (chủ đầu tư, CCTL) và Công ty TNHH Xây dựng 18 Thái Nguyên. Điều này trái với Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22-4-2015 của Chính phủ về quản lý chi tiết hợp đồng xây dựng. Sai phạm của ông Nam còn được thể hiện ở dự án kè chống sạt lở đê Sông Công (đoạn từ K4+800 đến K5+000), do thi công sai vị trí sau đó được điều chỉnh lại (K3+550 và K3+700). Khi triển khai thực hiện lại chồng lấn vào vùng đã được UBND tỉnh cấp mỏ cho doanh nghiệp cho nên không thi công được, dẫn đến việc phải hủy hợp đồng giữa chủ đầu tư với Công ty TNHH Thành Trung Tuyên Quang. Trước đó, Công ty Thành Trung Tuyên Quang đã thi công 19 nghìn tấm lát bê-tông và rất nhiều hạng mục công trình này không được nghiệm thu hoàn ứng. Về công tác cán bộ, ông Nam đã tự ý thay đổi đề án việc làm của CCTL, khi xây dựng không thông qua cấp ủy, chi bộ và các lãnh đạo chi cục, miễn nhiệm không đúng chức trách 12 đồng chí là lãnh đạo các phòng, các hạt quản lý đê…

Làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi được biết, dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở đê Sông Công (đoạn từ K4+800 đến K5+000, từ K6+700 đến K6+820) thuộc địa phận thị xã Phổ Yên, do CCTL làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng từ ngân sách Trung ương 2015 hỗ trợ. Theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 2-3-2016 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, toàn bộ dự án được chia thành hai gói thầu xây dựng. Trong đó, gói thầu xây lắp kè chống sạt lở đê Sông Công (đoạn từ K4+800 đến K5+000), do Công ty Thành Trung Tuyên Quang trúng thầu, giá trị gói thầu là hơn sáu tỷ đồng, thời gian thực hiện 90 ngày. Sau đó, gói thầu này được điều chỉnh bổ sung đoạn từ K3+550 đến K3+700, với chiều dài 150 m. Nội dung này đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 3342/UBND-CNN ngày 9-9-2016. Thực tế kiểm tra tại hiện trường, đoạn từ K4+800 đến K5+000 hiện không sạt lở, một phần công trình đã được thi công xong nhưng không hiểu sao CCTL đề nghị cắt bỏ thông qua tờ trình số 62/TTr-CCTL ngày 21-10-2016. Chủ đầu tư đã cố ý làm trái quy định của Luật Đấu thầu. Cụ thể, đoạn kè từ K3+550 đến K3+700 dài 150 m đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 3342/UBND-CNN ngày 9-9-2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh có thông báo kết quả bổ sung bằng Văn bản số 1991/SNN-QLXDCT với tổng kinh phí phát sinh tăng hơn 2,7 tỷ đồng. Khi đó, nhà thầu là Công ty Thành Trung Tuyên Quang đã xếp rọ đá toàn bộ phía chân công trình trong khi chưa có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, doanh nghiệp thi công hạng mục công trình này đã được chủ đầu tư tạm ứng ba tỷ đồng…

CCTL chưa nắm rõ quy trình thủ tục đầu tư dự án đã đề nghị điều chỉnh bổ sung hạng mục, dự toán, cơ cấu tổng mức đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình khi chưa có báo cáo; xin điều chỉnh tên công trình từ khâu phân bổ nguồn vốn nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt. Trước những sai phạm đó, mặc dù Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã có đề xuất, kiến nghị với chủ đầu tư giải trình lý do với UBND tỉnh về sai sót (sai vị trí xây dựng, không phát hiện sớm để UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…), nhưng ông Nam đã không kịp thời khắc phục, gây ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Đối với dự án công trình lắp đặt trạm biến áp và hệ thống điện phòng, chống lụt, bão thuộc nguồn vốn sự nghiệp năm 2016 được Sở NN và PTNT tỉnh giao dự toán cho CCTL thực hiện. Về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, chủ đầu tư đã lập kế hoạch và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu với hình thức thực hiện chỉ định thầu. Sở Tài chính tỉnh đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu với một số nội dung sau: Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh thông thường, giá gói thầu là hơn 840 triệu đồng, phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian lựa chọn nhà thầu quý III - 2016, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày. Tại cùng thời điểm trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu ngày 27-6-2016, CCTL đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Xây dựng 18 Thái Nguyên để thực hiện thi công xây dựng gói thầu lắp đặt này, theo hồ sơ thi công thì công trình được thực hiện từ ngày 5-7-2016 đến 10-8-2016…

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã có hai Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra ngày 26-10-2016 và ngày 12-11-2016, nêu rõ, trong dự án lắp đặt trạm biến áp này, CCTL đã không thực hiện đúng quy trình lựa chọn nhà thầu. Tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng xây lắp với nhà thầu khi chưa có kế hoạch đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư đã vi phạm điều 58, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nguyên nhân dẫn đến những sai phạm này là do chủ đầu tư đã chủ quan, nóng vội trong việc thực hiện thi công gói thầu trước khi tiến hành các thủ tục. Không nắm bắt được chủ trương, thời gian thẩm định và phê duyệt phương thức thực hiện lựa chọn nhà thầu. Quá trình thực hiện chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư với các cơ quan thẩm định, cơ quan phê duyệt kế hoạch đấu thầu…

Làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên (UBKTTU), chúng tôi được biết, UBKTTU Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra các sai phạm của tổ chức Đảng và một số cán bộ, đảng viên ở CCTL và chỉ rõ: Với cương vị Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, đồng chí Nguyễn Thành Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ; không thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế, để nội bộ mất đoàn kết; chưa làm tốt trách nhiệm nêu gương người đứng đầu. Với vai trò Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng, đồng chí Nam đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, khi quyết định bổ nhiệm, điều động, hợp đồng lao động nhiều cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không đúng thẩm quyền theo quy định. UBKTTU nhận thấy những khuyết điểm vi phạm của đồng chí Nguyễn Thành Nam là nghiêm trọng, đã làm ảnh hưởng xấu đến tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. UBKTTU quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Thành Nam và cảnh cáo hai đồng chí Phó Chi cục trưởng CCTL là Nguyễn Trường Thành và Nguyễn Văn Bắc.

Về phía chi bộ, UBKTTU yêu cầu Chi bộ CCTL nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra…

Tuy nhiên, theo nhiều bạn đọc phản ánh, trước những sai phạm nêu trên, việc các ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên kỷ luật các đồng chí cán bộ, lãnh đạo nòng cốt của CCTL là đúng. Nhưng riêng đối với đồng chí Nguyễn Thành Nam là người đứng đầu CCTL cần kỷ luật nặng hơn hai đồng chí Phó Chi cục trưởng CCTL…

LÊ HIẾU