Một số chương trình phát sóng ngày 12-6

Thứ Hai, 11/06/2018, 19:50:31

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác Hồ / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Trải nghiệm xanh / 11:30 Thời sự

12:45 Bản tin World Cup 2018

15:00 Những góc nhìn

16:45 Đời sống văn nghệ: Festival Tôi tin tôi có thể: Tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam

18:00 Giao thông kết nối: Vận tải hàng không trước cơ hội và thách thức mới

18:15 Câu chuyện hội nhập: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động nước ngoài

18:30 Thời sự

19:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Cải cách tiền lương: Thời cơ và thách thức

20:30 Đường tới tương lai : Những thanh âm trong trẻo dưới mái trường

20:45 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Đổi mới công tác cán bộ ở thành phố Hạ Long: Lựa chọn đúng người để bố trí đúng việc

21:45 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự

22:30 Ngôi sao World Cup