Một số chương trình phát sóng ngày 15-11

Thứ Ba, 14/11/2017, 20:10:02
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:15 Tâm điểm: Bùng nổ thi sắc đẹp, chất lượng không tương xứng / 09:15 Nông thôn đổi mới: Tăng tốc xây dựng nông thôn mới ở Thanh Oai

11:30 Thời sự

13:00 Câu chuyện hội nhập: Việt Nam cần xóa nhiều rào cản để thu hút FDI hiệu quả hơn

15:00 Tạp chí Ðối ngoại: Số 1

16:45 Ðời sống văn nghệ: Chương trình nghệ thuật Bản hùng ca tháng 10

18:15 Năng lượng và Cuộc sống: Giải bài toán cân bằng trong phát triển nhiệt điện than

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

19:15 Bàn tròn: Quy hoạch và quản lý các đơn vị nghệ thuật công lập ở địa phương

19:45 Bình luận - Phê phán: Ðấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin độc hại

21:00 Phim truyện: Bao Thanh Thiên (tập 1, phần 5)

22:00 Thời sự

Chia sẻ