Một số chương trình phát sóng ngày 10-11

Thứ Năm, 09/11/2017, 20:40:00
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:30 Kết nối ASEAN: Việt Nam nỗ lực cải cách để hội nhập sâu rộng trong khối ASEAN / 10:00 Phim tài liệu: Đường tới độc lập tự do (tập 2) / 11:30 Thời sự

13:00 Phóng sự: Phát huy vai trò của già làng ở Bình Phước

14:30 Kinh tế và dự báo: Đặc khu kinh tế cần những thể chế vượt trội

15:30 Cải cách hành chính: Giảm 50% thủ tục cấp phép xây dựng - tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

16:40 Tác giả tác phẩm: Chuyện nàng Kiều

18:15 Từ Đông sang Tây: Những đứa trẻ đằng sau song sắt ở Nga

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:45 Bình luận - Phê phán: Kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực báo chí (Bài 2)

20:00 Góc nhìn văn hóa: Ứng xử cẩn trọng với di sản văn hóa

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Tinh gọn bộ máy - Việc khó cần cách làm phù hợp

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: 6 độ thay đổi thế giới (phần 2)

Chia sẻ