Một số chương trình phát sóng ngày 14-7

Thứ Năm, 13/07/2017, 18:55:18
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 09:15 Giao thông kết nối: Uống có trách nhiệm và An toàn giao thông / 10:30 Hộp thư truyền hình: Vi phạm trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 / 11:30 Thời sự

13:10 Kinh tế và dự báo: Nợ đọng xây dựng cơ bản - cần giải quyết tận gốc

15:00 Tài chính Ngân hàng: Hóa đơn điện tử góp phần làm minh bạch về thuế

16:45 Vì môi trường bền vững: Tránh lãng phí trong xây dựng công trình xử lý rác thải

18:00 Trang địa phương: Những người bảo tồn văn hóa dân tộc

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:45 Bình luận - Phê phán: Cuộc đại phẫu những "khối u" nghìn tỷ… (phần 3)

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: "Bắt trúng" nguyên nhân "kìm hãm" sự phát triển

20:45 Câu chuyện khởi nghiệp: Ứng dụng đồng hành với mỗi chuyến đi

22:00 Thời sự

Chia sẻ