Một số chương trình phát sóng ngày 17-3

Thứ Sáu, 17/03/2017, 03:31:37
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự

07:30 Sông nước - Miệt vườn: Năm tháng Lung Ngọc Hoàng

09:00 Từ Ðông sang Tây: Những người thuộc đẳng cấp thấp nhất của Ấn Ðộ đứng lên đòi công bằng

10:30 Nhịp sống đô thị: Người dân bất an vì phương tiện công cộng cháy nổ

11:30 Thời sự

12:45 Kinh tế và dự báo: Bài toán phát triển thị trường bất động sản bền vững

13:15 Ðiểm tựa tương lai: Quản lý sức khỏe gắn với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

15:15 Giao thông kết nối: Khó khăn trong phát triển hạ tầng giao thông khu vực miền núi

16:30 Ca nhạc: Nơi ấy tìm về

18:00 Thông điệp cuộc sống: Vệ sinh nơi công cộng: Khó hay dễ?

18:30 Thời sự

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Quản lý rừng phòng hộ xung yếu ven biển và những vấn đề đặt ra

20:15 Trang địa phương: Mộc bản trường học Phúc Giang - Hành trình đến Di sản tư liệu Thế giới

20:30 Vì môi trường bền vững:

20:45 Bình luận - Phê phán: Họ chỉ biết nói xấu đất nước

21:45 Kết nối Asean: Thuận lợi hóa trung chuyển thương mại trong Asean - Thế mạnh chưa được khai thác

22:00 Thời sự

Chia sẻ