Một số chương trình phát sóng ngày 14-3

Thứ Ba, 13/03/2018, 20:10:20

06:30 Thời sự / 07:15 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Những người đưa Xuân về bản / 09:30 Ca khúc đi cùng năm tháng: Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn / 11:30 Thời sự

13:15 Thắp sáng niềm tin: Người khuyết tật và những khát vọng khởi nghiệp

15:00 Tạp chí đối ngoại

16:45 Tài chính ngân hàng: Thuế bảo vệ môi trường: Công cụ tài chính để khắc phục tổn hại về môi trường

18:00 Thương trường và pháp luật: Thất thoát trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:45 Câu chuyện hội nhập: Nuôi hải sản trên biển - Hướng đi quan trọng cho ngành thủy sản

20:00 Kinh tế dự báo: CPTPP - Cơ hội và thách thức

20:45 Bình luận - Phê phán: Rửa tiền và tham nhũng

22:00 Thời sự

22:15 Tạp chí lao động và xã hội: Xuất khẩu lao động năm 2018: Thời cơ và thách thức

23:30 Thiên nhiên kỳ thú: Cuộc phiêu lưu của cá mập trắng - Phần 2