Một số chương trình phát sóng ngày 13-3

Thứ Hai, 12/03/2018, 19:00:39

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Lãng phí trong tiêu dùng và sinh hoạt ngày Tết / 07:45 Câu chuyện hội nhập: Nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật cho người lao động thời hội nhập / 09:30 Ca khúc đi cùng năm tháng: Hai chị em

11:30 Thời sự

12:45 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

13:15 Hộp thư truyền hình: Cảnh báo ô nhiễm làng nghề tăng mạnh

16:45 Đời sống văn nghệ:

Ngày thơ Việt Nam - Văn học đồng hành cùng đất nước

17:45 Phóng sự: Khúc Xuân trên vùng đất Tổ

18:00 Nông nghiệp chuyển động:

Phát triển chăn nuôi lợn, nhìn từ bài học của năm 2017

18:30 Thời sự

19:15 Tác giả - Tác phẩm: Thép Mới - Nhà báo cách mạng xuất sắc

19:45 Tạp chí lao động và xã hội: Xuất khẩu lao động năm 2018: Thời cơ và thách thức

20:30 Đường tới tương lai: Giáo dục sớm, hiểu sao cho đúng?

20:45 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Những người đưa Xuân về bản

22:00 Thời sự