UBND quận Ðống Ða trả lời các hộ dân khu vực đường vành đai 1 và La Thành

Thứ Sáu, 05/01/2018, 19:07:15

Báo Nhân Dân nhận được công văn của UBND quận Ðống Ða trả lời đơn của bà Phạm Thị Ngà, đại diện một số hộ dân ở đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa (Ðống Ða, Hà Nội) kiến nghị việc mở rộng diện tích về phía bắc dự án thuộc phần đất xen kẹt giữa chỉ giới tuyến đường đã phê duyệt và phố Ðê La Thành, đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ, làm bãi đỗ xe và cây xanh là không hợp lý.

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị, căn cứ quy định của pháp luật và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, UBND quận Ðống Ða báo cáo như sau: Sau khi nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân, trong các ngày 21-9-2017, 9-10-2017, UBND quận đã tiếp và trực tiếp đối thoại trả lời đơn thư. Ðồng thời, báo cáo UBND thành phố theo chỉ đạo tại Văn bản số 8397/VP-ÐT ngày 6-9-2017.

Ngày 21-11-2017, UBND thành phố Hà Nội ra Thông báo số 1330/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ và công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Ðường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và đường vành đai 2. Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị liên quan. Bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ; lập kế hoạch chi tiết thực hiện dự án; điều tra cơ bản, thống kê, phân loại rõ các loại đất, nguồn gốc đất; các công tác liên quan cắm mốc chỉ giới đường đỏ, mốc giải phóng mặt bằng; chuẩn bị quỹ nhà tái định cư; chuẩn bị các tài liệu quy hoạch, văn bản pháp lý có liên quan để phục vụ việc tổ chức đối thoại, tuyên truyền giải thích với nhân dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, ngày 23-11-2017, UBND quận Ðống Ða có Văn bản số 1642/UBND-TNMT báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, rà soát sơ bộ phục vụ công tác xác định giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng dự án vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). Ðồng thời, UBND quận đã dự thảo kế hoạch tổ chức đối thoại với các hộ gia đình tại khu vực dải đất giữa đường vành đai 1 và đường La Thành kiến nghị về việc thu hồi đất theo chỉ giới đường đỏ để thực hiện dự án đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ).

* Về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Xuân Tần

Báo Nhân Dân có công văn chuyển đơn của ông Nguyễn Xuân Tần, ở thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang (Tuyên Quang) về việc đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông trên thửa đất ông đã sinh sống ổn định từ năm 1983 đến nay. Ngày 4-12-2017, UBND tỉnh Tuyên Quang có Văn bản số 3828/UBND-TCD gửi Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, nội dung chính công văn như sau: Sau khi xem xét, UBND tỉnh chuyển đơn của ông Nguyễn Xuân Tần đến Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo quy định; báo cáo UBND tỉnh và Báo Nhân Dân kết quả.

* Chuyển đơn của ông Cao Văn Phương đến UBND huyện Tĩnh Gia xem xét, giải quyết

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 14788/UBND-TD ngày 1-12-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời đơn của ông Cao Văn Phương, trú tại thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Ðại Dương đối với gia đình ông không hợp lý. Sau khi xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đơn đến UBND huyện Tĩnh Gia xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, có văn bản trả lời Báo Nhân Dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.