Một số chương trình phát sóng ngày 12-12

Thứ Tư, 12/12/2018, 05:35:32

06:30 Thời sự / 07:15 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Ðạo đức cách mạng - Cội nguồn của những thành công / 09:15 Ðiểm đến: Làng nghề nón lá Gia Thanh - Ðiểm đến hấp dẫn du khách / 10:30 Trang địa phương: 3 giá trị chung mục đích / 11:30 Thời sự

12:00 Phim truyện: Nợ một vòng tay - Tập 44

13:00 Bình luận phê phán: Mặt thật của các "nhà dân chủ"

15:00 Tạp chí đối ngoại

15:45 Tác giả - Tác phẩm: Nghệ sĩ Nguyễn Sĩ Tiến:

Ðam mê với ánh đèn sân khấu

18:00 Thương trường và Pháp luật: "Ma trận" sản xuất và kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng

18:30 Thời sự

19:00 Bàn tròn: Xử lý nợ xấu - Nhiều nút thắt cần tháo gỡ

19:30 Cuộc sống nơi đầu sóng: Nhịp sống cảng cá

Vĩnh Lương

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Kinh tế và dự báo: Ðánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 19 và 35 của Chính phủ: Doanh nghiệp là thước đo môi trường kinh doanh

20:20 Chuyện ở cơ sở: Sức sống mới ở Yên Bình -

Phần 1: Người mở hướng thoát nghèo

20:30 Phụ nữ Việt: Người đưa nông sản Việt ra thế giới

20:45 Vấn đề và sự kiện: Những vấn đề đặt ra từ

chương trình "Ðưa hàng Việt về nông thôn"

22:00 Thời sự

23:00 Ca nhạc: Tác phẩm mới: Bóng mẹ