Một số chương trình phát sóng ngày 9-12

Chủ Nhật, 09/12/2018, 02:29:49

06:30 Thời sự / 09:00 Những góc nhìn / 09:45 Nhịp sống kinh tế: Cần rốt ráo xử lý nợ xấu ngân hàng / 10:00 Tạp chí đối ngoại / 10:45 Muôn màu cuộc sống: Chơi tái chế

11:30 Thời sự

13:00 Bình luận - Phê phán: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản phi vật thể

14:30 Cuộc sống nơi đầu sóng: Nhịp sống cảng cá Vĩnh Lương

15:00 Bàn tròn: Xử lý nợ xấu - Nhiều nút thắt cần tháo gỡ

18:00 Hộp thư truyền hình

18:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Bảo hiểm thất nghiệp: Cánh cửa quay trở lại thị trường việc làm của người lao động

18:30 Thời sự

20:20 Kết nối khán giả

20:45 Nhìn từ Hà Nội: OPEC trước thách thức từ cuộc chiến năng lượng

22:00 Thời sự