Một số chương trình phát sóng ngày 10-7

Thứ Ba, 10/07/2018, 02:38:14

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận phê phán: Không thể xuyên tạc, bóp méo hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam / 08:45 Chuyển động truyền thông: Việt Nam có thể trở thành trung tâm Blockchain mới của khu vực / 11:30 Thời sự

12:45 Bản tin World Cup 2018

13:00 Nhìn từ Hà Nội: Dầu mỏ và những toan tính địa chính trị

13:15 Hộp thư truyền hình: Cảnh báo việc giới trẻ ngày càng lạm dụng Internet và mạng xã hội

16:15 Ca nhạc: Niềm quê

18:30 Thời sự

19:05 Bản tin World Cup 2018

19:15 Tác giả - Tác phẩm: Vở chèo "Nàng thứ phi họ Ðặng"

19:45 Thị trường bất động sản

20:30 Ðường tới tương lai: Bất thường mùa tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội

20:45 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Tinh gọn bộ máy ở Bắc Cạn: Linh hoạt và hiệu quả

22:00 Thời sự

23:30 Bản tin World Cup 2018