Một số chương trình phát sóng ngày 6-7

Thứ Sáu, 06/07/2018, 02:45:34

06:30 Thời sự / 07:30 Nông nghiệp chuyển động: Xây dựng thương hiệu gạo đặc sản Việt Nam / 08:45 Tài chính ngân hàng / 10:45 Sức khỏe và Cuộc sống: Can thiệp y tế cho người sử dụng ma túy trong tình hình mới

11:30 Thời sự

14:30 Kinh tế và Dự báo: Quảng Bình - nỗ lực thu hút doanh nghiệp đầu tư

15:00 Thương trường và Pháp luật: Luật An ninh mạng ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế công nghệ số?

18:00 Cải cách hành chính: Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch

18:15 Sông nước miệt vườn: Mãng cầu xiêm Hậu Giang

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

19:15 Những góc nhìn

19:45 Phóng sự: Hồ tiêu sạch - hướng đi bền vững của nông dân Bình Phước

20:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

20:20 Năng lượng và Cuộc sống: Ðiện lực Ðà Nẵng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

20:45 Bình luận - Phê phán: Những trào lưu sinh hoạt nguy hiểm, phản văn hóa