Một số chương trình phát sóng ngày 2-7

Thứ Hai, 02/07/2018, 02:41:45

06:30 Thời sự / 07:45 Tạp chí Lao động và Xã hội: Ứng dụng công nghệ thông tin vào chọn nghề, chọn trường - Phục vụ đổi mới hệ thống Giáo dục nghề nghiệp / 09:50 Thị trường bất động sản / 11:30 Thời sự


14:30 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

15:00 Sắc màu dân tộc: Người Mông ở Suối Giàng

16:15 Đội tuyển trong mơ

16:45 Điểm đến: Bến K15 - Nơi xuất phát của những đoàn tàu không số

17:50 Ký sự: Đi dọc Hoàng Liên Sơn - Tập 6

18:00 Thắp sáng niềm tin: Thanh niên khuyết tật và cơ hội phát triển

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:15 Tạp chí đối ngoại

20:20 Điểm tựa tương lai: Chung tay hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao

20:45 Bình luận - Phê phán: Bảo vệ an ninh mạng là chính vì lợi ích quốc gia, lợi ích mọi người (Kỳ 2)

22:00 Thời sự

22:15 Sông nước miệt vườn: Mưu sinh dưới tán rừng bần

23:30 Bản tin World Cup 2018