Một số chương trình phát sóng ngày 17-5

Thứ Tư, 16/05/2018, 21:33:51

06:30 Thời sự / 07:30 Ký sự 9 cửa sông Rồng: Cửa ngõ giao thương Cửa Định / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Chuyện kể của hoa văn trên thổ cẩm / 10:30 Tài chính Ngân hàng: Kiểm soát chi ngân sách, tập trung cho đầu tư phát triển / 11:30 Thời sự

13:00 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Hậu Giang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

15:00 Tác giả - Tác phẩm: Quà tháng năm dâng Người

16:45 Đường tới tương lai: Báo động sự lệch chuẩn trong môi trường giáo dục

18:00 Nông nghiệp chuyển động: Đầu ra cho nông sản cần một giải pháp bền vững

18:15 Kết nối ASEAN: Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, hướng đi mới cho sản phẩm nông nghiệp của ASEAN

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Đồng hành cùng doanh nghiệp:

Doanh nghiệp Việt và bài toán nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu

20:15 Tạp chí văn hóa, thể thao và du lịch

20:30 Sức khỏe & Cuộc sống: Thực dưỡng có thật sự tốt cho sức khỏe?

20:45 Tâm điểm: Dâm ô trẻ em: Xử sao cho đủ sức răn đe

22:30 Hành trình năm châu: Đua lạc đà ở Cộng hòa Nigie