Một số chương trình phát sóng ngày 19-9

Thứ Hai, 18/09/2017, 20:43:24
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:15 Ðiểm tựa tương lai: Ðẩy nhanh tiến độ trao sổ BHXH cho người lao động tự bảo quản / 09:15 Thắp sáng niềm tin: Freelancer - Cơ hội việc làm mới cho người khuyết tật / 11:30 Thời sự

12:50 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

16:45 Ký sự miền trung: Cảnh Dương - Lạ kỳ những câu thơ biển

18:00 Cải cách hành chính: Cơ chế một cửa ASEAN - Bước tiến quan trọng của Việt Nam trong bối cảnh hội nhâp quốc tế

18:15 Câu chuyện hội nhập: Cộng đồng quốc tế với nỗ lực phát triển rừng bền vững tại Việt Nam

18:30 Thời sự

19:15 Bàn tròn: Khi con thất bại

19:45 Tâm điểm: Chung quanh câu chuyện xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam

20:00 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Quản trị rủi ro: Công cụ để doanh nghiệp phát triển bền vững

20:30 Vì môi trường bền vững

20:45 Nông thôn đổi mới: Châu Thành tạo bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

22:00 Thời sự

Chia sẻ