Một số chương trình phát sóng ngày 6-9

Thứ Ba, 05/09/2017, 19:32:57
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:15 Tâm điểm: Y đức và hoa hồng / 09:15 Nông thôn đổi mới: Diện mạo nông thôn mới dưới chân núi Mường Hung / 11:30 Thời sự

13:00 Câu chuyện hội nhập: Việt Nam và cơ hội từ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

14:30 Thủ đô ngày mới: Mỹ Ðức phát triển lâm nghiệp bền vững

16:45 Ðời sống văn nghệ: Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI năm 2017

18:00 Ký sự: Con đê đầu tiên của người Việt

18:15 Năng lượng và Cuộc sống: Ngành điện với công tác an sinh xã hội

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

19:45 Bình luận - Phê phán: Chấm dứt việc dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1

20:00 Kinh tế và dự báo: Phát triển kinh tế tư nhân, nhìn từ mô hình kinh tế hộ gia đình

20:30 Khoa học công nghệ và cuộc sống: Phát huy giá trị thương hiệu nâng tầm sản phẩm

20:45 Hộp thư truyền hình

22:00 Thời sự

Chia sẻ