Hồi âm

Ðề nghị UBND huyện Lắc báo cáo UBND tỉnh, trả lời báo chí

Thứ Sáu, 02/11/2018, 04:00:09

Báo Nhân Dân ngày 1-10-2018 đăng bài "Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho người dân" phản ánh tình trạng: Hơn một năm nay, một hộ dân ở xã Ðác Nuê, huyện Lắc, tỉnh Ðác Lắc liên tục làm đơn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lắc bồi thường thiệt hại, do việc ban hành quyết định trái thẩm quyền gây ra.

Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Lắc vẫn chưa xử lý dứt điểm, để người dân gửi đơn thư khiếu nại đến nhiều cấp, nhiều ngành. Sau khi báo đăng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ðác Lắc có Văn bản số 940/STTTT-TTBCXD gửi lãnh đạo UBND tỉnh Ðác Lắc, Báo Nhân Dân, trong đó nêu: "Ðề nghị UBND huyện Lắc có báo cáo bằng văn bản gửi UBND tỉnh để phản hồi thông tin cho báo chí".