Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Hưng Thịnh Kon Tum

Thứ Hai, 09/04/2018, 05:01:12

Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản: 32 (số cũ), 207 - Hai Bà Trưng, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Giấy đăng ký hoạt động số 04/TP-ĐKHĐ ngày 2-4-2018; nơi cấp đăng ký hoạt động: Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

- Họ, tên của chủ doanh nghiệp: Nguyễn Đình Dương.

- CMND số: 233 180 580 cấp ngày 31-10-2009 tại Công an tỉnh Kon Tum.

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 542/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 1-3-2012.