CTCP Vận tải Bình An Hà Tiên thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật

Thứ Hai, 15/01/2018, 08:56:22

NDĐT- Ngày 15-1-2018, Công ty Cổ phần (CTCP) Vận tải Bình An Hà Tiên (Trụ sở: Khu phố 3, Phường Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang - Mã số doanh nghiệp: 1702036136) thông báo:

1. Ông Huỳnh Văn Nhu đã chuyển nhượng hết cổ phần cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Đại lý tàu biển Bình An (Mã số doanh nghiệp: 0301442185).

2. Kể từ ngày 12-1-2018, ông Huỳnh Văn Nhu không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên và không còn liên quan gì đến hoạt động của Công ty.

3. Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên là bà Lê Ngọc Diệp (CMND số: 021627674).

VŨ XUÂN HUYỀN