Tín dụng chính sách: Tăng trưởng phải gắn với bảo đảm chất lượng

Chủ Nhật, 09/07/2017, 10:15:00
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa diễn ra, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, cũng phải đặc biệt chú trọng nhiệm vụ kiểm soát, bảo đảm chất lượng tín dụng.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo NHCSXH cho biết: Đến ngày 30-6, tổng nguồn vốn hoạt động đạt hơn 173 nghìn tỷ đồng, tăng 13.816 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 166.426 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm 2016; trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 148.960 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch, với gần 6,8 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, dư nợ bình quân 25 triệu đồng/hộ. Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện nay chỉ chiếm 0,82% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,43%.

Trong sáu tháng đầu năm, các đơn vị trong toàn hệ thống cũng tiếp tục tích cực triển khai tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch triển khai 401 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc và nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác cho vay sang NHCSXH. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn kể từ khi có Chỉ thị đạt 4.221 tỷ đồng và riêng trong sáu tháng đầu năm 2017 tăng gần 1.329 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao, tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng yêu cầu các chi nhánh chủ động khai thác, huy động nguồn lực từ địa phương để bổ sung vốn cho vay các đối tượng trên địa bàn; phối hợp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2018, tham mưu cho HĐND bố trí nguồn lực hỗ trợ; cùng với đó, tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo kế hoạch được giao năm 2017.

Ngoài ra, nhấn mạnh về nhiệm vụ kiểm soát, bảo đảm chất lượng tín dụng, ông Dương Quyết Thắng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp, chưa ổn định cần thực hiện tốt việc thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng;…
HỒNG ANH

Chia sẻ