Một số chương trình phát sóng ngày 11-12

Thứ Ba, 11/12/2018, 03:31:30

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - phê phán: Mặt thật của các “nhà dân chủ” / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Chơi tái chế / 11:30 Thời sự

15:30 Gương mặt cuộc sống: “Hoàng tử Ballet” Đàm Hàn Giang

16:45 Đời sống văn nghệ: “Xưa trước - Nay sau” - Sự kết hợp giữa nhạc cổ và nhạc đương đại

18:00 Giao thông kết nối: Ta-xi công nghệ và ta-xi truyền thống, thay đổi để tồn tại

18:15 Câu chuyện hội nhập: Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu thủy sản Việt Nam: Cơ hội và thách thức

18:30 Thời sự

20:00 Tam nông thời hội nhập: Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

20:20 An toàn thực phẩm: Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại làng nghề bánh tráng phơi sương

20:30 Đường tới tương lai: Dạy và học tiếng Anh phổ thông: Kết quả chưa như kỳ vọng

20:45 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Đạo đức cách mạng - Cội nguồn của những thành công

21:45 Bản tin thể thao

22:15 Ký sự miền Trung: “Trầm tích” Ngũ Hành Sơn