Quốc hội tán thành bổ sung một số nội dung vào chương trình kỳ họp

NDĐT - Chiều 22-10, Thông cáo báo chí của Trung tâm Báo chí kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, cho biết một số nội dung, thông tin mới chung quanh phiên họp trù bị trước khi Quốc hội chính thức khai mạc kỳ họp.