Gắn phát triển, mở rộng quy mô sản xuất với bảo vệ môi trường bền vững

NDĐT - Chiều 20-7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương cùng tham gia buổi làm việc.