Học viện Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (12-10-1956 - 12-10-2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.